1.     Mērķis

 

1.1       Popularizēt hokeju Latvijā, kā arī atbalstīt jauno hokejistu izaugsmi.

1.2       Attīstīt un popularizēt sportu un aktīvu dzīvesveidu neprofersionālu sportistu vidū.

 

2.     Vadība

 

2.1       Entuziastu Hokeja Līgas (turpmāk tekstā EHL) nodibinātāji: Haralds Apinis, Jānis Puriņš, Roberts Pļāvējs.

2.2       EHL galvenais tiesnesis: Ainārs Bitens

2.3       EHL video un foto departamenta vadītājs Kristaps Mozgirs.

2.4       Disciplinārkomiteja sastāv no konkrētās divīzijas, katras komandas pārstāvja (katram pārstāvim ir viena balss) un EHL vadības (EHL vadībai ir divas balsis).

 

3.     Dalībnieki

 

3.0       Katras komandas dalību vai konkrētu spēlētāju dalību attiecīgajā komandā vai divīzijā nosaka EHL vadība - EHL direktoriāts un EHL tiesnešu kolēģija (Latvijas amatieru hokeju tiesājošie tesneši) Aināra Bitena vadībā.

             Komandas un spēlētāju atbilstība kopējās līgas vai divīzijas līmenim EHL izvērtē pēc iepriekšējās sezonas sasniegumiem, ņemot vērā katras komandas līderus un kopējo komandas spēlētāju sarakstu, katra jauna spēlētāja piesaistīšana komandai tiks izvērtēta atsevišķi un paskaidrots apstiprinājums vai noraidījums ar konkrētās komandas vadību izskaidrojot iemeslus..

 

3.1       EHL hokeja turnīrā atļauts piedalīties EHL vadības apstiprinātiem spēlētājiem.

 

3.2       EHL drīkst piedalīties gan vīrieši, gan sievietes no 18 gadu vecuma. Jaunāki par 18 gadiem: tikai ar vecāku atļauju un ārsta izsniegtu izziņu par veselības stāvokļa atbilstību fiziskajai slodzei. Hokejistiem, kas jaunāki par 18 gadiem obligāti jāspēlē ar pilnu sejas masku, kura atbilst noteiktajiem starptautiskajiem standartiem, kā arī jānēsā kakla aizsargs, pretējā gadījumā spēlētājs tiks noraidīts no laukuma. 

 

3.3       Sievietēm, kas piedalās EHL rīkotās sacensībās, jāvalkā rozā krāsas slidu šņores un nūjas lāpstiņa jānotin ar rozā lenti.

 

3.4       Spēlētājiem, kas vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu, jāspēlē ar spilgti zaļām slidu šņorēm un jānotin nūjas lāpstiņa ar spilgti zaļu lenti.

 

3.5       EHL atļauts pieteikt ne vairāk par 25 spēlētājiem un 3 vārtsargiem, savukārt uz spēli ne vairāk kā 25 spēlētājus, no kuriem 2 vārtsargus. Soliņu iespējams pagarināt veicot papildus maksājumu 140EUR apmērā EHL un tādejādi iegādājoties 5 papildus vietas.

 

3.6      Spēlētāju pārejas jautājumi starp komandām kārtojami caur EHL vadību, tekošās sezonas sākumā  līdz 10.01.2015. (jeb līdz sezonas otrās daļas pirmajai spēlei)

EHL var neatļaut pāreju periodā (10.10.oktobris - 10.01.janvāris)  "pastiprināties" komandām, kuras atrodas divīzijas vai konferences līderpozīcijās, saglabājot divīzijā godīgu konkurenci pirms izslēgšanas spēlēm!

 

3.6.1. Spēlētājs no vienas komandas uz otru var pāriet, ja saņemta rakstitska piekrišana no esošās un jaunās komandas pārstāvja. Pamatotas pretenzijas gadījumā EHL var neļaut spēlētāja pāreju uz jaunu komandu, pirms nokārtotas saistības ar esošo.

 

3.7       EHL nedrīkst piedalīties profesionāli spēlētāji, jeb spēlētāji, kuriem ir spēkā esošs līgums ar profesionālu hokeja klubu, kā arī spēlētāji, kas spēlē Rīgas meistarsacīkstēs hokejā, U 16-18-20, Baltkrievijas atklātajā hokeja čempionātā (BAČ), Latvijas atklātajā čempionātā (LAČ), vai trenējas kādas hokeja sporta skolas sastāvā. Šādi spēlētāji drīkst spēlēt EHL ne ātrāk kā divus pilnus gadus no līgumu beigām. Šādu spēlētāju dalība ir pieļaujama tikai RZ divīzijā. Pēc 3 gadiem šāds spēlētājs drīkst spēlēt R1 divīzijā un pēc 4 gadiem R2 un 5 gadiem R3 (izņemot 3.0 punktu). Spēlētāji, kas jebkad ir aizvadījuši kaut vienu spēli Latvijas pieaugušo izlases sastāvā, drīkstēs spēlēt tikai un vienīgi RZ divīzijā ievērojot nolikuma punktu 3.0.

 

3.8       EHL drīkst piedalīties spēlētāji, kas pēdējo 3 sezonu laikā piedalījušies Latvijas vai ārzemju amatieru čempionātos. Spēlētāja atbilstību EHL, kā arī kopējam divīzijas līmenim, izvērtē EHL vadība.

 

3.9       Komandām jābūt gan tumšajiem, gan gaišajiem formas tērpiem, vai EHL apstiprinātām formām vienā krāsā, ko var lietot spēlējot gan pret gaišajām, gan tumšajām formām. Komandai kas spēlē uz mājas ledus jāvelk tumšās formas krekli, ja tas nav iespējams, komandām savstarpēji jāvienojas par formu krāsām 24h pirms spēles sākuma. Sods par šī noteikuma neievērošanu - pirmā reize brīdinājums, otrā reizē 70EUR sods un tehniskais zaudējums komandai, kas šo punktu nav ievērojusi. Komandām, kurām ir tikai vienas krāsas krekli ir pienākums, pirms katras spēles sazināties ar pretiniekiem un vienoties par kreklu krāsu.

 

3.10     Visiem vārtsargiem jāspēlē ar pilnu sejas masku un noteikta parauga hokeja ķiveri vai vārtsarga sejas un galvas aizsargu, kas atbilst noteiktajiem starptautiskajiem standartiem.

 

3.11     Vārtusargam nav atļauts stāvēt vārtos divām komandām vienas divīzijas ietvaros.

 

3.12     Katrai komandai ir tiesības savā sastāvā pieteikt spēlētājus no citas divīzijas, taču viens spēlētājs nedrīkst spēlēt vairāk kā 2 komandās. No citām divīzijām komandā spēlējošo spēlētāju atbilstību konkrētai komandai un divīzijai vērtē EHL vadība ( skat. punktu 3.0)

 

3.13     EHL reglamentā publicētā pāreju karte ir vadlīnija komandām kas nav agrāk piedalījušās EHL organizētajos sporta sacensībās, kā arī papildus spēlētāju pieteikšanai sezonas laikā, nevis komandas pamatsastāvam.

 

3.14     Spēlētāju, vārtusargu un komandu atbilstību divīzijai izvērtē līgas vadība un galvenais tiesnesis ar asistentu. Pretenzijas par spēlētājiem sezonas laikā netiek pieņemtas. (skat.punktu 3.0)

 

3.15     Sākoties sezonai, komandai līdz pārejas perioda beigām (10.janvāris) ir 5 pieejamie transfēri – iespēja nomainīt 5 spēlētājus vai pieteikt papildus, ja kopējais skaits komandā nepārsniedz 25 spēlētājus pēc spēlētāja pieteikšanas.

 

3.16     EHL patur tiesības izskatīt katra spēlētāja atbilstību individuāli un vajadzības gadījumā neļaut spēlētājam spēlēt konkrētajā komandā vai divīzijā ( skat.punktu 3.0).

 

3.17     Vārtusargu jautājumu par atbilstību/neatbilstību pāreju kartei un spēlēšanu konkrētajā komandā ir iespējams pārsūdzēt EHL direktoriātam, kas šo jautājumu novirzīs balsošanai attiecīgās divīzijas kapteiņu jeb disciplinārājai komitejai.

 

3.18     Ja tiesnesis (vai pretinieku komanda paziņo tiesnesim) konstatē, ka uz laukuma atrodas „neatļauts“ (nepieteiks vai nolikumam neatbilstošs) spētētājs, komandai tiek piešķirts 100EUR sods, kas tiek novirzīts tiesnesim, šādi motivējot arī tiesnešus pievērst uzmanību spēlētājiem un komandai piešķirts tehniskais zaudējums.

 

3.18.1 Komandai, kurai ir pretenzija pret pretinieku komandu un aizdomas par kāda spēlētāja neatļautu atrašanos laukumā ir tiesības savākt visus pierādījumus un nodot tos EHL vadībai, kura, gadījumā ja pretenzija ir pamatota, piešķirs tehnisko uzvaru pretenzijas prasītājam kā arī novirzīs komandas sodu 100EUR pretenzijas prasītājam.

 

3.18.2   Spēlētājam kurš nav pieteikts komandas sastāvā, un ir neatļauti atradies laukumā tiek piespriesta diskvalifikācija līdz tekošās sezonas beigām dalībai jebkurā EHL komandā ( gadījumā, ja šis spēlētājs ir bijis atļauti pieteikts citā EHL komandā ), ja spēles pieteikumā neatļauts spēlētājs ir ticis pieteikts (slēpts) zem cita atļauta spēlētāja "krekla", arī spēlētājam zem kura uzvārda spēlējis neatļautais spēlētājs tiek piešķirta diskvalifikācija līdz tekošās sezonas beigām dalībai EHL rīkotajās sacensībās.

 

3.19      Pēc spēlētāju pārejas beigām (10.janvāris) komandām nav tiesību pieteikt jaunus spēlētājus.

 

3.20      Komandas kapteinim jāparūpējas par to, lai visiem komandas biedriem būtu spēlētāju profila fotogrāfijas līdz izslēgšanas spēļu sākumam (fotogrāfiju uzņemšanu un ievietošanu nodrošina līga), pretējā gadījumā spēlētājam bez foto netiks ļauta dalība izslēgšanas spēlēs. Gadījumā, ja tas netiks ievērots, komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums un spēlētājam tiks piešķirta diskvalifikācija līdz sezonas beigām.

 

3.21.     Komandas kapteinim ir jāpaziņo līga par traumētajiem spēlētājiem, kas nepiedalās regulārajā sezonā, jo izslēgšanas spēlēs tiks ļauta dalība tikai tiem spēlētājiem, kas aizvadījuši vismaz 50% no regulārās sezonas spēlēm (1. neattiecas uz traumētajiem spēlētājiem; 2. attiecas tikai uz spēlētājiem, kas spēle 2 komandās; 3. 50% attiecas uz periodu no spēlētāja pieteikšanas komandā; 4. 50% attiecas uz komandu, kas atrodas zemākā divīzijā starp abām komandām (komandā, kas no šīm divām ir augstākā divīzijā, ir jābūt nospēlētai vismaz vienai spēlei); 5. neattiecas uz vārtusargiem)

              Lai izvairītos no krāpšanās mēģinājumiem un spekulācijām ar spēlētāju traumām, attiecīgais spēlētājs kurš ir ievietots traumēto spēlētāju sarakstā automātiski nokļūs traumēto sarakstā visās EHL komandās kurās viņš ir pieteikts!

              Spēlētājs kurš ir ievietots traumēto EHL spēlētāju sarakstā nedrīkst piedalīties arī citu amatieru līgu oficiālās spēlēs (vienots tiesnešu kolektīvs)!

            Sods par apzinātu vai neapzinātu EHL maldināšanu un manipulēšanu ar reglamentu attiecībā uz traumēto spēlētāju sarakstu un play-off dalību - 70 EUR no komandas un traumētā spēlētāja diskvalifikācija no visām EHL komandām līdz sezonas beigām!

 

3.22 Viens spēlētājs vienas divīzijas ietvaros var spēlēt tikai vienā komandā un tikai vienā pozīcijā - laukuma vai vārtu sarga spēlētāja pozīcijā. Izņēmums ir gadījumi, kad tiek traumēts vārtsargs - tad viņa vietā var iestāties cits spēlētājs.

 

4.     Sarīkošanas kārtība

 

4.1       EHL spēles notiek pēc IIHF hokeja spēles noteikumiem, šī nolikuma un EHL disciplināro sodu nolikuma.

 

4.2       Ja divīzijā ir 7 vai vairāk komandas (ne vairāk kā 9), tad regulārajā sezonā tiek spēlētas 2 spēles ar katru komandu, ja divīzijā ir mazāk kā 8 komandas (ne mazāk kā 4) tiek spēlētas 3 spēles ar katru komandu., savukārt, ja divīzijā ir vairāk par 10 komandām, tad regulāro sezonu aizvada daloties konferencēs (5+5 komandas, 6+6, 7+7 ne vairāk kā 8+8 (16 komandas divīzijā)).

 

4.3       Katras EHL sezonas noslēgumā, regulārās sezonas kausu izcīnijušās komandas un EHL izslēgšanas spēļu kausu izcīnijušās komandas tiek pārceltas divīziju augstāk, kā arī pēdējā vietā divīzijā palikušajai komandai tiek piedāvāts pazeminājums uz  zemāku divīziju, abos gadījumos gan par paaugstināšanu gan par pazemināšanu atbild EHL  ( skat. punktu 3.0) ņemot vērā pieteikto sastāvu nākamajai sezonai, komandām kas tiek paaugstinātas vai pazeminātas divīzijās jāsaglabā 90% no iepriekšējās sezonas sastāva vai spēlētāji jāaizvieto ar līdzvērtīga līmeņa spēlētājiem, lai saglabātu godīgu sportisko principu.

 

4.4       Komandas, kas mājas spēles aizvada Rīgā, sedz mājas spēļu izdevumus, tai skaitā 2 tiesnešus, medicīnisko personālu un sekretariātu 55 EUR apmērā pirms spēles sākuma. Komandām, kas savas mājas spēles aizvada ārpus Rīgas (Ogrē, Ozolniekos, Jelgavā) maksā 75EUR.

 

4.5       Spēlēm darba dienās jāsākas ne agrāk kā plkst. 18:30 un ne vēlāk kā plkst. 23.00, savukārt brīvdienās un svētku dienās no plkst. 12:00 līdz 23.00. Hallēs ārpus Rīgas šis laiks ir ne vēlāk kā 22:00 (gan darba dienās, gan brīvdienās).

 

4.6       Ja komandai ir EHL nolikumam neatbilstošs ledus, komandai ir iespējams pārsūdzēt EHL vadībai, kas šo jautājumu novirzīs balsošanai attiecīgās divīzijas kapteiņu jeb disciplinārājai komitejai.

 

4.7       Spēles laiks ir 3 periodi pa 12 minūtēm tīrā laika, ja spēles laiku (3. periodu) nav iespējams pabeigt ledus laika beigu dēļ, spēle beidzas līdz ar ledus stundas beigām. Ledus stundas laiks tiek ņemts no pulksteņa, kas atrodas pie sekretariāta. Vajadzības gadījumā komanda drīkst jautāt tiesnesim par to cik ilgs laiks palicis līdz spēles beigām.

 

4.7.1   Regulārā sezona : ja 7 minūtes pirms ledus laika beigām rezultāts uz tablo ir neizšķirts, tad komandas spēlē papildlaiku 3 pret 3 formātā līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem vai ledus laika beigām.  Ja netiek noteikts uzvarētājs, tad tiek fiksēts spēles neizškirts rezultāts.

 

 

4.7.2   Izslēgšanas spēles : ja 7 minūtes pirms ledus laika beigām rezultāts uz tablo ir neizšķirts, tad komandām ir jāmet pēcspēles metieni (SO). Pēcspēles metienu sērija no trīs metieniem, kurus izpilda trīs dažādi spēlētāji. Ja arī tad vēl nav noskaidrots uzvarētājs, tad turpina izpildīt soda metienus (jebkurš no komandas spēlētājiem) līdz „pirmajai kļūdai“.

 

4.8. Komandas iesildīšanās laiks ir 3 minūtes no ledus laika sākuma.

4.8.1. Iesildīšanās var sākties tikai tad, kad laukumu ir atstājis apkalpojošais personāls.

4.8.2. Spēlētāji, kas šo neievēros saņems spēļu DSQ:

1. reize 1DSQ

2. reize 3DSQ

3. reize sezonas DSQ

4.8.3. Negadījumi, kas notiks šī noteikuma neievērošanas dēļ tiks nodoti izskatīšanai Valsts Policijā!

 

4.9       Ja līdz ledus laika beigām palikušas mazāk par 10 minūtēm, komanda nedrīkst pieprasīt 30 sekunžu pārtraukumu.

 

4.10       Komanda drīkst pārcelt spēli vienu reizi sezonas laikā, atkārtotā gadījumā komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums 0:5 (neattiecas uz gadījumiem, kad ledus tiek atcelts halles vainas dēļ). Pārceltās spēles ir jāizspēlē 2 nedēļu laikā un tās netiek ievietotas pēc jau sastādītā kalendāra spēlēm, bet tiek ieliktas starp jau esošajām spēlēm (tas nozīmē, ka pārceltās spēles nepagarinās sezonu, bet kādā no spēļu nedēļām būs vairāk spēļu). Pēdējais termiņš kad tiek atļauts pārcelt spēli ir 1. marts.

 

4.11     Par spēles atcelšanu / pārcelšanu komandai ir jāpaziņo 48 stundas pirms notiekošās spēles, vēlāk šie lūgumi netiek izskatīti un spēles netiek atceltas. Par spēles pārcelšanu komanda galvenajam tiesnesim samaksā 30EUR.

 

4.12      Pēc regulārās sezonas spēles beigām visiem uz spēli pieteiktajiem spēlētājiem ir pienākums atsveicināties no visiem pretinieku komandas spēlētājiem. Atsveicināšanai ir jānotiek pēc visām pieklājības normām - bez cimdiem un rupjībām. Spēlētājiem kas šo neievēros, līga ir tiesīga piešķirt 2 spēļu diskvalifikāciju un 70EUR naudas sodu. Vienīgais izņēmums ir spēlētāja traumēšanās vai noraidījums līdz spēles beigām.

 

4.13    Iepriekšējais punkts ( 4.12 ) neattiecas uz izslēgšanas spēlēm, komandām jāatvadās tikai pēc sērijas beigām.

 

4.14    Spēļu norise Jūrmalas atklātajā ledus hallē pieļaujama ja āra gaisa temp. ir līdz -18’C kā arī ne siltāk par 11’C. Komandām, kam ledus ir šajā hallē, slikto laikapstākļu dēļ spēles jāaizvada uz citiem lediem, kuras atrašana un nodrošināšana slēgta tipa hallē Rīgā, Ogrē vai Ozolniekos nolikumam atbilstošos laikos ir šīs komandas pienākums. Kalendāra aizkavēšanas gadījumā komanda tiek sodīta. Par soda bardzību spriež EHL direktoriāts attiecīgajā situācijā.

 

4.15 Katrs sacensību dalībnieks pilnībā uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli un gatavību piedalīties EHL rīkotajās sacensībās, kā arī ir iepazinies ar nolikumu.

 

4.16 Ja komandas vārtsargs ir saņēmis noraidījumu līdz spēles beigām, tad ar viņa ekipējumu viņu laukumā var aizvietot cits komandas spēlētājs. Saistībā ar limitēto spēles laiku (1h), ekipējuma maiņai netiek paredzēta speciāla pauze un līdz otra vārtsarga gatavībai spēle tiek turpināta ar sešiem laukuma spēlētājiem.

 

4.17 Ja hallē uz spēli tiek piešķirta mazā ģērbtuve, tā jāizmanto mājiniekiem. Noteikuma neievērošanas gadījumā 20eur sods tiks novirzīts viesu komandai.

 

5.     Izslēgšanas spēļu kārtība

 

5.1       Ja divīzija ir dalīta pa konferencēm, tad izslēgšanas spēlēs iekļūst 4 komandas no katras  konferences ar visvairāk punktiem.

 

5.2       Ja divīzijā ir mazāk kā 10 komandas, tad izslēgšanas spēļu variants tiek lemts kopā ar komandu pārstāvjiem.

 

5.3       Ja vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, tad uzvarētājs tiek noteiks sekojošā kārtībā:

            1) savstarpējās spēles

            2) iesistie / ielaistie vārti

            3) uzvarētās izbraukuma spēles

4) monētas mešana (šajā gadījumā piedalās komandu kapteiņi, galvenais tiesnesis un EHL pārstāvis

 

5.4       Izslēgšanas spēles tiek aizvadītas līdz 2 vai 3 uzvarām (*), 3. vai 5(*). spēli aizvada uz, regulāro sezonu beidzot, tabulā augstāk esošās komandas ledus, visas izmaksas dalot uz pusēm.

(*) atkarīgs no regulārās sezonas sākuma / beigām, komandu skaita divīzijās.

 

5.5.      EHL divīzijas fināls norit līdz 3 vai 4 uzvarām (*). 5. vai 7.(*) spēli aizvada uz, regulāro sezonu beidzot, augstāk tabulā esošās komandas ledus, visas izmaksas dalot uz pusēm.

(*) atkarīgs no regulārās sezonas sākuma / beigām, komandu skaita divīzijās!

5.6       Izslēgšanas spēles nevar beigties ar neizšķirtu rezultātu. Ja 7 minūtes pirms ledus laika beigām rezultāts ir neizšķirts, tad tiesnesis aptur spēli un komandas izpilda pa 3 pēcspēles metieniem, kurus jāveic 3 dažādiem spēlētājiem. Ja arī tad vēl nav                            noskaidrots uzvarētājs, tad turpina izpildīt soda metienus (jebkurš no komandas spēlētājiem) līdz „pirmajai kļūdai“.

 

5.7.      Izslēgšanas spēles atļauts piedalīties  spēlētājiem, kuriem ir spēlētāju profila foto un spēlētājiem kuri regulārajā sezonā aizvadījuši vismaz 50% spēļu attiecīgās komandas sastāvā (1. neattiecas uz traumētajiem spēlētājiem 2. attiecas tikai uz spēlētājiem, kas spēle 2 komandās 3. 50% attiecas uz periodu no spēlētāja pieteikšanas komandā).

 

6.     Uzvarētāju noteikšana

 

6.1       Par uzvarējušo komandu tiek uzskatīta komanda, kura spēles laikā ir iemetusi vairāk vārtus.

 

6.2       Par uzvaru pamatlaikā spēles komanda iegūst 3 punktus. Komandas par neizšķirtu iegūst 1 punktu, par uzvaru pēcspēles metienos - 2.

 

6.3      Par komandas neierašanos uz EHL spēli vai atteikšanos uzsākt spēli, tai tiek piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:5 un tālāku gaitu izskata EHL direktorāts saskaņā ar disciplināro nolikumu, kurš arī pieņem galīgo lēmumu. Neierašanās gadījumā vai atteikšanās uzsākt spēli vainīgajai komandai jāmaksā sods 300EUR apmērā.

 

7.     Pieteikumi

 

7.1       Komandas tiek dalītas pēc divīzijām ņemot vērā to pieteikumu, kas ir iesniegts un apstiprināts līdz sezonas sākumam kā arī tiek vērtēts komandas iepriekšējā gada sniegums. Sastāva pastiprinājumi sezonas un pārejas periodu laikā atļauti tikai atbilstoši                nolikumam un ar līgas atļauju.

 

7.2       Līdz tekošās sezonas sākuma 01.09. komandas iesniedz EHL komandu pieteikumus norādot mājas ledus laiku un halli kā arī pilnībā aizpildītu, līgas atsūtītu, elektronisku spēlētāju pieteikuma anketu.

 

7.3       Ja spēlētājs komandas pieteikumā norādīts ar nepareizu vārdu vai uzvārdu (ar kļūdu), un pēc nolikuma šis spēlētājs neatbilst pieteiktajai divīzijai, tad konstatējot šo faktu, EHL vadība var diskvalificēt šo spēlētāju uz visu atlikušo sezonu, sodīt ar naudas sodu līdz 285 EUR, kā arī piešķirt konkrētajai komandai tehniskos zaudējumus (0:5) visās spēlēs kurās ir piedalījies šis spēlētājs! Valodas, vai pareizrakstības nezināšana nav uzskatāma par attaisnojumu un tiks uzskatīts par apzinātu līgas maldināšanu!

 

 

7.4       EHL papildus pieteikumi, noformēti pēc šī nolikuma prasībām, iesniedzami EHL vadībai personīgi.

 

7.5       Īpašus gadījumus par spēlētāju pārejām, licenzēšanām izskata EHL vadība uz iesnieguma pamata.

 

7.6       Klubi kopā ar pieteikumu piesaka mājas spēļu laukumu, dienas un laiku darbadienās no 18:30 līdz 22:30, izņemot abu komandu vienošanos. Un brīvdienās no 12:00 līdz 23:00. Hallēs ārpus Rīgas šis laiks ir ne vēlāk kā 22:00 (gan darba dienās, gan brīvdienās).

 

7.7       Komandām, 30 minūtes pirms spēles, sekretariātam jāiesniedz elektroniski sagatavots un izdrukāts spēlētāju pieteikums. Par šī punkta nepildīšanu 1. reize brīdinājums, 2. reizē naudas sods 30EUR apmērā uzreiz pēc spēles jāsamaksā protokolistam.

 

8.     Protesti

 

8.1       Protests par spēli, iesniedzams ne vēlāk kā 48 stundas pēc spēles beigām, vispirms par to izdarot attiecīgu ierakstu spēles protokolā vai ziņojot EHL pārstāvim, ka tiks rakstīts protests. Protests, kurā izklāstīta būtība, rakstveidā iesniedzams čempionāta direktorātā, iemaksājot par to avansu 40 EUR apmērā. Protestus izskata disciplinārā komiteja, kas sastāv no EHL vadības un spēlētāju padomes. Protesti tiek izskatīti divu darbadienu laikā.

 

8.2       Izskatīšanai netiek pieņemti protesti par: aizmugures stāvokļa fiksēšanu, par pārmetieniem, par ieskaitītiem vai neieskaitītiem vārtiem.

 

8.3       Par protestu, kurā disciplinārā komiteja un spēlētāju padome nav saskatījusi pārkāpumu, vai protests tiek noraidīts un 40 EUR avanss netiek atgriezts.

 

8.4       Protesti tiek izskatīti un sodi tiek pieņemti saskaņā ar EHL Disciplināro nolikumu.

 

9.     Apbalvošana

 

9.1       EHL regulārās sezonas Divīzijas kausu un divīzijas zelta medaļas saņem tā komanda, kurai visvairāk punktu pēc regulārās sezonas.

 

9.2       Komanda kurai ir visvairāk punktu konferencē, bet ir mazāk punktu nekā divīzijas kausa ieguvēja komandai, saņem konferences zelta medaļas, otrā vieta sudraba medaļas un trešā vieta bronzas medaļas.

 

9.3       EHL sezonas kausu saņem tā komanda, kura uzvarējusi izslēgšanas spēlēs.

 

9.4       EHL mēneša labākie snaiperi, punktu guvēji, piespēlētāji un vārtsargi saņem balvas no sponsoriem.

 

9.5       Sezonas noslēguma pasākumā balvas tiek pasniegtas EHL labākajiem spēlētājiem: vārtsargam, uzbrucējam, aizsargam, korektākam trenerim (nosaka EHL direktorāts), rezultatīvākajam spēlētajam (vārti+piespēles), rezultatīvākam vārtu guvējam un katras              komandas vērtīgākam spēlētajām (izvirza komandas vadība).

 

9.6      Katras spēles labākais spēlētājs saņem balvu no sponsoriem, to nosaka uzvarējušās komandas menedžeris, ja tā nav tad kapteinis vai tā asistenti.

 

10.0    Gadījumā, ja rodas divdomība par kādu no nolikuma punktiem, lēmumu pieņem EHL Vadība

 

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

 • Jānis Puriņš (finanses un organizācija)
  27033996
  janis@entuziasti.lv
 • Roberts Pļāvējs (reklāma,mārketings un organizācija)
  28881115
  roberts@entuziasti.lv
 • Haralds Apinis (dizains un organizācija)
  29359757
  haralds@entuziasti.lv

GALVENAIS TIESNESIS:

Ainars Bitens (turnīra tehniskā organizācija un kalendārs)
29285886
ainars@entuziasti.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

 • Haralds Apinis - 29359757
  haralds@entuziasti.lv

FOTO UN VIDEO DEPARTAMENTS

 • Kristaps Mozgirs (mediju centra vadītājs)
  26399495
  kristaps@entuziasti.lv

DISCIPLINĀRĀ KOMITEJA

 • Kristians Markevics (Sastāvu atbilstība/spēlētāju atbilstība divīzijām), 26397117, km@entuziasti.lv
 • Andris Gūtmanis (DK komitejas vadītājs), 25612487, andris@entuziasti.lv