Covid-19 sertifikāta noteikumi

 

Kā mēs apstrādājam Jūsu datus

Piekrītot noteikumiem, EHL spēlētājs apstiprina, ka ievadītie dati ir pareizi un atļauj EHL vadībai ielādēto

sertifikātu pārbaudīt un salīdzināt sertifikāta informāciju ar spēlētaja profila datiem.

Pārbaude nepieciešama, lai spēlētājam būtu atļauts piedalīties sacensībās, kuras tiks rīkotas "zaļajā

režīmā", jeb režīmā, kas sacensībās atļauj piedalīties tikai personām ar Covid-19 vakcinācijas vai

pārslimošanas sertifikātu.

 

Sertifikāta validācija:

Sertifikāta validācijas process EHL mājaslapā ir automatizēts un tiek veikts tikai pirmreizējā apstrādes brīdī un spēles dienā.

Sertifikāta pirmreizējā validācija notiek brīdī, kad spēlētājs ielādē to savā profilā, lai salīdzinātu, vai tiek

uzrādīts īsts sertifikāts, kas atbilst spēlētājam. Tiek veikta sertifikāta personas datu salīdzināšana pret profilā norādīt vārdu, uzvārdu un dzimšanas datumu, lai identificētu sertifikāta atbilstību norādītajai personai.

Nākamās reizes sertifikāts tiks validēts TIKAI tajās dienās, kad komandai, kurā ir pieteikts spēlētājs,

turnīra kalendārā ir paredzēta spēle. Šāda veida sistēma ļauj imitēt vakcinācijas sertifikāta pārbaudi, ja

tā tiktu veikta manuāli.

Tad, kad sertifikāts ir ielādēts personīgajā profilā, sertifikātu iespējams apskatīt tikai pašam spēlētājam

un EHL administrācijai gadījumos, ja radusies kāda problēma vai nesakritība, kas neļauj automātiskajai

sistēmai validēt spēlētāju. Lielākajā daļā gadījumu neviena fiziska persona neiesaistās sertifikāta pārbaudē, jo tas notiek automatizēti, izmantojot Veselības Ministrijas nodrošinātos automātiskos apstrādes kritērijus.

Sertifikātu pirmreizējā validācija var aizņemt līdz 24 stundās, tāpēc sertifikātu nepieciešams ielādēt laicīgi.

 

Sertifikāta termiņi:

Visi sertifikāti, tiek pārbaudīti spēles dienā, izmantojot Veselības Ministrijas nodrošinātos automātiskos apstrādes kritērijus. Tātad pārslimošanas sertifikāts būs derīgs tikai sertifikāta darbības laikā un,

beidzoties termiņam, spēlētāju vairs nebūs iespējams pieteikt spēlei, kamēr nebūs ielādēts jauns

sertifikāts. Brīdi, kad Veselības Ministrija ieviesīs derīguma termiņa nosacījumus arī vakcinācijas sertifikātiem, sistēma automātiski ņems vērā arī sertifikātā norādītos kritērijus, tātad, ja vakcinācijas sertifikātam ir beidzies termiņš, lai būtu iespējams spēlei pieteikt spēlētāju, tam būs nepieciešams ielādēt jaunu sertifikātu, kurš ir attiecīgajā datumā ir derīgs.

 

Datu uzglabāšana:

Dati tiek uzglabāti tikai turnīra laikā un aizsargāti atbilstoši Vispārējā datu aizsardzības regulā

noteiktajām prasībām. Spēlētāja sniegtā informācija (sertifikāts) tiek izmantots tikai “zaļā režīma” turnīra nodrošinājuma nolūkā.

Sertifikāts tiek uzglabāts tikai ar mērķi veikt sertifikāta pārbaudi spēles dienā. Brīdī, kad turnīrs beigsies vai spēlētājam vairs nebūs paredzētas nevienas spēles, notiks datu

(sertifikāta) neatgriezeniska dzēšana.
Spēlētājs augšupielādējot sertifikātu dod piekrišanu uzglabāšanas un sertifikātu pārbaudes datu apstrādei. Ja spēlētājs nevēlās dot piekrišanu šādai datu apstrādei, EHL nodrošina arī alternatīvu validēšanas procesa iespēju.

Spēlētājs jebkurā brīdī var dzēst savu sertifikātu, pieprasot to EHL administrācijai

(entuziasti@entuziasti.lv), taču jāņem vērā, ka tad spēlētājs nevarēs piedalīties turnīrā un sistēma

neļaus viņu pieteikt spēlei.

 

Alternatīva iespēja sertifikāta iesniegšanai:

Ja spēlētājs nevēlas, lai notiktu viņa sertifikāta automātiska validēšana un uzglabāšana EHL turnīra laikā, tad iespējams 48 stundas pirms spēles dienas spēlētāja pārstāvētās komandas menedžerim sazināties ar EHL vadību (entuziasti@entuziasti.lv), vienoties par tikšanās laiku un vietu, lai 12-6 stundu periodā pirms spēles sākuma tiktu veikta manuāla sertifikāta pārbaude un salīdzināšana ar personas datiem EHL spēlētāja publiskajā profilā. Pēc tam komandas menedžeris varēs spēlētāju pieteikt spēles elektroniskajā pieteikumā.

Papildu informācija

"Sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas, kurām ir vakcinācijas vai pārslimošanas

sertifikāts un tiek nodrošinātas prasības attiecībā uz publisku pasākumu rīkošanu."

Pēc Slimību profilakses un kontroles centra pieprasījuma EHL nodrošina sacensību dalībnieku datu

(vārds, uzvārds, kontaktinformācija) iesniegšanu epidemioloģiskās izmeklēšanas nolūkos.

Datu (sertifikāts) uzglabāšana notiek tikai un vienīgi turnīra laikā. Sertifikāts tiks automātiski dzēsts

brīdī, kad tas vairs nebūs nepieciešams turnīra nodrošinājumam.

EHL vadība izveidoja šo sistēmu, lai nodrošinātu efektīvu un ātru “zaļā režīma” kontroli.

 

Apstrādes tiesiskums

Latvijas Republikas normatīvie akti ļauj mums apstrādāt personas datus tiktāl, ciktāl mums ir likumīgs pamats to darīt. Normatīvie akti uzliek mums pienākumu izskaidrot jums šo likumīgo pamatu. Tādējādi, apstrādājot personas datus, mēs balstīsimies uz vienu no zemāk izklāstītajiem apstrādes nosacījumiem 

 

    Līguma izpilde: šajā gadījumā jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu mūsu līgumsaistības, sniedzot Jums EHL līgas pakalpojumus;

    Juridisks pienākums: šajā gadījumā mums ir jāapstrādā jūsu personas dati, lai izpildītu juridisku pienākumu, kas nosaka mums pārliecināties par personas atbilstību Covid-19 “zaļā režīma” noteikumiem;

    Leģitīmās intereses: vienīgā apstrāde, kas tiek veikta, nebalstoties uz juridiskajiem pienākumiem ir sertifikāta uzglabāšana līdz spēles dienai, kas ir nepieciešama, lai spēles dienā mums būtu iespēja ātri un operatīvi pārliecināties par personas atbilstību Covid-19 “zaļā režīma” noteikumiem, attiecīgi izpildot mums uzlikto juridisko pienākumu.

    Jūsu piekrišana: gan sertifikāta validēšanas, gan uzglabāšana tiek veikta tikai ar jūsu īpašu atļauju, lai mēs varētu apstrādātu daļu jūsu personas datu, un mēs jūsu personas datus apstrādāsim šādā veidā tikai gadījumā, ja jūs šādai apstrādei piekritīsiet.  

 

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības iebilst vai uzdot mums jautājumus, sazinoties ar mums pa e-pastu entuziasti@entuziasti.lv vai rakstot vēstuli uz ENTUZIASTU FONDS, A.Čaka iela 109-5, Latvija, LV-1011.

Dažādu veidu datu apstrādes pieprasījumi, piemēram, piekļuve datiem, konkrēts ar datu analīzi kā tādu saistīts jautājums vai jebkurš cits jautājums, kam nepieciešama papildus piekļuve, ir obligāti jāiesniedz rakstiski. Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs ļautu jums iepazīties ar datiem un tos izlabotu vai dzēstu, vai ierobežotu datu apstrādi, vai ir tiesības nepiekrist datu apstrādei, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Ja uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktu prasības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību vai pretenzijas Datu Valsts Inspekcijā – Blaumaņa ielā 11/13 – 11, Rīgā, LV1011, info@dvi.gov.lv.Fona attēlsFona attēls