Nolikumi

  1. Mērķis

 

1.1 Popularizēt hokeju Latvijā, kā arī atbalstīt jauno hokejistu izaugsmi.

1.2 Attīstīt un popularizēt sportu un aktīvu dzīvesveidu neprofesionālu sportistu vidū.

 

  1. Vadība

 

2.1 Entuziastu Hokeja Līgas (turpmāk tekstā EHL) nodibinātāji: Haralds Apinis, Jānis Puriņš, Roberts Pļāvējs.

2.2 EHL galvenais tiesnesis: Ainārs Bitens

2.3 EHL video un foto departamenta vadītājs Kristaps Mozgirs.

2.4 Sastāvu iesūtīšana un komandas atbilstība divīzijai - Kristians Markevics

2.5 Disciplinārā komiteja - Kristers Sakne

2.6 Disciplinārkomiteja sastāv no konkrētās divīzijas, katras komandas pārstāvja (katram pārstāvim ir viena balss) un EHL vadības (EHL vadībai ir divas balsis).

 

  1. Dalībnieki

 

3.0 Katras komandas dalību vai konkrētu spēlētāju dalību attiecīgajā komandā vai divīzijā nosaka EHL vadība - EHL direktoriāts un EHL tiesnešu kolēģija (Latvijas amatieru hokeju tiesājošie tesneši) Aināra Bitena vadībā.

Komandas un spēlētāju atbilstība kopējās līgas vai divīzijas līmenim EHL izvērtē pēc iepriekšējo sezonu sasniegumiem, ņemot vērā katras komandas līderus un kopējo komandas spēlētāju sarakstu. Katra jauna spēlētāja piesaistīšana komandai tiks izvērtēta atsevišķi un paskaidrots apstiprinājums vai noraidījums ar konkrētās komandas vadību, izskaidrojot iemeslus..

 

3.1 EHL hokeja turnīrā atļauts piedalīties tikai EHL vadības apstiprinātiem spēlētājiem.

 

3.2 EHL drīkst piedalīties gan vīrieši, gan sievietes no 18 gadu vecuma. Jaunāki par 18 gadiem: tikai ar vecāku atļauju un ārsta izsniegtu izziņu par veselības stāvokļa atbilstību fiziskajai slodzei. Hokejistiem, kas jaunāki par 18 gadiem obligāti jāspēlē ar pilnu sejas masku, kura atbilst noteiktajiem starptautiskajiem standartiem, kā arī jānēsā kakla aizsargs, pretējā gadījumā spēlētājs var tikt noraidīts no laukuma.

 

3.3 Sievietēm, kas piedalās EHL rīkotās sacensībās, būtu vēlams valkāt rozā krāsas slidu šņores un nūjas lāpstiņa jānotin ar rozā lenti, pretējā gadījumā pretenzijas par kontaktu ar citiem spēlētājiem netiek izskatītas, izņemot gadījumus, kad notiek disciplinārā nolikuma pārkāpuma izskatīšana.

 

3.4 Spēlētājiem, kas vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu, ieteicams spēlēt ar spilgti zaļām slidu šņorēm un jānotin nūjas lāpstiņa ar spilgti zaļu lenti, , pretējā gadījumā pretenzijas par kontaktu ar citiem spēlētājiem netiek izskatītas, izņemot gadījumus, kad notiek disciplinārā nolikuma pārkāpuma izskatīšana.

 

3.5 EHL atļauts pieteikt ne vairāk par 25 spēlētājiem un 3 vārtsargiem, savukārt uz spēli ne vairāk kā 25 spēlētājus, no kuriem 2 vārtsargus. Soliņu iespējams pagarināt veicot papildu maksājumu 100EUR apmērā EHL un tādejādi iegādājoties 5 papildus vietas.

 

3.6 Spēlētāju pārejas jautājumi starp komandām kārtojami caur EHL vadību no tekošās sezonas sākuma līdz 15. Janvārim. Pēc 15. Janvāra sastāvos izmaiņas netiek veiktas. Visi pieteikumi tiek sūtīti tikai un vienīgi elektroniski uz epastu km@entuziasti.lv.

 

EHL var neatļaut pāreju periodā "pastiprināties" komandām, kuras atrodas divīzijas vai konferences līderpozīcijās, saglabājot divīzijā godīgu konkurenci pirms izslēgšanas spēlēm!

 

3.6.1. Spēlētājs no vienas komandas uz otru var pāriet, ja saņemta rakstitska piekrišana no esošās un jaunās komandas pārstāvja. Pamatotas pretenzijas gadījumā EHL var neļaut spēlētāja pāreju uz jaunu komandu, pirms nokārtotas saistības ar esošo.

3.6.2. Izņēmuma gadījumos EHL var izskatīt vārtsarga pozīcijas pieteikumu arī pēc 15. janvāra - ar nosacījumu, ka tas nepastiprina komandas kopējo sastāvu un tas tiek darīts tikai, lai nevajadzētu pārcelt vai atcelt spēles.

 

3.7 EHL nedrīkst piedalīties profesionāli spēlētāji, kuriem ir spēkā esošs līgums.

 

3.8 Komandai jābūt tērptai vienādos komandas kreklos un vienādās getrās.

 

3.9 Komandām jābūt gan tumšajiem, gan gaišajiem formas tērpiem, vai EHL apstiprinātām formām vienā krāsā, ko var lietot spēlējot gan pret gaišajām, gan tumšajām formām. Komandai kas spēlē uz mājas ledus jāvelk tumšās formas krekli, ja tas nav iespējams, komandām savstarpēji jāvienojas par formu krāsām vismaz 24h pirms spēles sākuma. Sods par šī noteikuma neievērošanu - pirmā reize brīdinājums, otrā reizē 70EUR sods un tehniskais zaudējums komandai, kas šo punktu nav ievērojusi. Komandām, kurām ir tikai vienas krāsas krekli ir pienākums, pirms katras spēles sazināties ar pretiniekiem un vienoties par kreklu krāsu.

 

3.10 Visiem vārtsargiem jāspēlē ar pilnu sejas masku un noteikta parauga hokeja ķiveri vai vārtsarga sejas un galvas aizsargu, kas atbilst noteiktajiem starptautiskajiem standartiem.

 

3.11 Vārtusargam nav atļauts stāvēt vārtos divām komandām vienas divīzijas ietvaros.

 

3.12 Katrai komandai ir tiesības savā sastāvā pieteikt spēlētājus no citas divīzijas, taču viens spēlētājs nedrīkst spēlēt vairāk kā 3 komandās. No citām divīzijām komandā spēlējošo spēlētāju atbilstību konkrētai komandai un divīzijai vērtē EHL vadība ( skat. punktu 3.0)

 

3.14 Spēlētāju, vārtusargu un komandu atbilstību divīzijai izvērtē līgas vadība un galvenais tiesnesis ar asistentu. Pretenzijas par spēlētājiem sezonas laikā netiek pieņemtas. (skat.punktu 3.0)

 

3.15 Sākoties sezonai, komandai līdz pārejas perioda beigām (15.janvāris) ir 5 pieejamie transfēri – iespēja nomainīt 5 spēlētājus vai pieteikt papildus, ja kopējais skaits komandā nepārsniedz 25 spēlētājus pēc spēlētāja pieteikšanas.

 

3.16 EHL patur tiesības izskatīt katra spēlētāja atbilstību individuāli un vajadzības gadījumā neļaut spēlētājam spēlēt konkrētajā komandā vai divīzijā ( skat.punktu 3.0).

 

3.18 Ja tiesneši vai EHL personāls (vai pretinieku komanda, kas paziņo tiesnešiem) konstatē, ka uz laukuma atrodas „neatļauts“ (nepieteikts vai nolikumam neatbilstošs) spētētājs, komandai tiek piešķirts 100EUR sods, kas tiek novirzīts sūdzības iesniedzējam, šādi motivējot gan tiesnešus, gan dalībniekus pievērst uzmanību notikumiem laukumā.

 

3.18.1 Komandai, kurai ir pretenzija pret pretinieku komandu un aizdomas par kāda spēlētāja neatļautu atrašanos laukumā ir tiesības savākt visus pierādījumus un nodot tos EHL disciplinārajai komandai, kura, gadījumā ja pretenzija ir pamatota, piešķirs tehnisko uzvaru pretenzijas prasītājam kā arī novirzīs komandas sodu 100EUR pretenzijas prasītājam. Spēles laikā pretenzija tiek pieņemta, taču spēle netiek apturēta.

 

3.18.2 Spēlētājam, kurš nav pieteikts komandas sastāvā, un ir neatļauti atradies laukumā tiek piespriesta diskvalifikācija līdz tekošās sezonas beigām dalībai jebkurā EHL komandā ( gadījumā, ja šis spēlētājs ir bijis atļauti pieteikts citā EHL komandā ), ja spēles pieteikumā neatļauts spēlētājs ir ticis pieteikts (slēpts) zem cita atļauta spēlētāja "krekla", arī spēlētājam zem kura uzvārda spēlējis neatļautais spēlētājs, tiek piešķirta diskvalifikācija līdz tekošās sezonas beigām dalībai EHL rīkotajās sacensībās.

 

3.19 Pēc spēlētāju pārejas beigām (15.janvāris) komandām nav tiesību pieteikt jaunus spēlētājus.

 

3.20 Komandas atbildīgajai personai jāparūpējas par to, lai visiem komandas biedriem būtu spēlētāju profila fotogrāfijas līdz izslēgšanas spēļu sākumam (fotogrāfiju uzņemšanu un ievietošanu mājaslapā nodrošina tikai līga), pretējā gadījumā spēlētājam bez foto netiks ļauta dalība izslēgšanas spēlēs. Gadījumā, ja tas netiks ievērots, komandai var tikt piešķirts tehniskais zaudējums un spēlētājam tiks piešķirta diskvalifikācija līdz bilde ir uzņemta.

 

3.21. Komandas atbildīgajai personai ir jāpaziņo līgai par traumētajiem spēlētājiem, kas nepiedalās regulārajā sezonā, jo izslēgšanas spēlēs tiks ļauta dalība tikai tiem spēlētājiem, kas aizvadījuši vismaz 50% no regulārās sezonas spēlēm (1. neattiecas uz traumētajiem spēlētājiem; 2. attiecas tikai uz spēlētājiem, kas spēle vairāk kā vienā komandā; 3. 50% attiecas uz periodu no spēlētāja pieteikšanas komandā; 4. 50% neattiecas uz komandu, kas atrodas augstā divīzijā spēlējošo komandu (komandā, kas no šīm divām ir augstākā divīzijā, ir jābūt nospēlētai vismaz vienai spēlei); 5. 50% neattiecas uz vārtusargiem.

Lai izvairītos no krāpšanās mēģinājumiem un spekulācijām ar spēlētāju traumām, attiecīgais spēlētājs, kurš ir ievietots traumēto spēlētāju sarakstā automātiski nokļūs traumēto sarakstā visās EHL komandās, kurās viņš ir pieteikts!

Spēlētājs kurš ir ievietots traumēto EHL spēlētāju sarakstā nedrīkst piedalīties arī citu amatieru līgu oficiālās spēlēs (vienots tiesnešu kolektīvs)!

Sods par apzinātu vai neapzinātu EHL maldināšanu un manipulēšanu ar reglamentu attiecībā uz traumēto spēlētāju sarakstu un play-off dalību - 70 EUR no komandas un traumētā spēlētāja diskvalifikācija no visām EHL komandām līdz sezonas beigām!

 

3.22 Viens spēlētājs vienas divīzijas ietvaros var spēlēt tikai vienā komandā un tikai vienā pozīcijā - laukuma vai vārtu sarga spēlētāja pozīcijā. Izņēmums ir gadījumi, kad tiek traumēts vārtsargs - tad viņa vietā var iestāties cits spēlētājs.

 

3.23. Spēlētājs nedrīkst piedalīties izslēgšanas spēlēs, ja regulārajā sezonā nav aizvadījis nevienu spēli.

 

  1. Sarīkošanas kārtība

 

4.1 EHL spēles notiek pēc IIHF hokeja spēles noteikumiem, šī nolikuma un EHL disciplināro sodu nolikuma.

 

4.2 Katras divīzijas spēļu kalendāru sastāda pirms sezonas sākuma.

 

4.3 Katras EHL sezonas noslēgumā, regulārās sezonas kausu izcīnijušās komandas un EHL izslēgšanas spēļu kausu izcīnijušās komandas tiek pārceltas divīziju augstāk, kā arī pēdējā vietā divīzijā palikušajai komandai tiek piedāvāts pazeminājums uz zemāku divīziju, abos gadījumos gan par paaugstināšanu gan par pazemināšanu atbild EHL ( skat. punktu 3.0) ņemot vērā pieteikto sastāvu nākamajai sezonai. Komandām, kas tiek paaugstinātas vai pazeminātas divīzijās jāsaglabā 90% no iepriekšējās sezonas sastāva vai spēlētāji jāaizvieto ar līdzvērtīga līmeņa spēlētājiem, lai saglabātu godīgu sportisko principu.

 

4.4 Komandas, kas mājas spēles aizvada Rīgā, sedz mājas spēļu izdevumus, tai skaitā 2 tiesnešus, medicīnisko personālu un sekretariātu 60 EUR apmērā pirms spēles sākuma. Komandām, kas savas mājas spēles aizvada ārpus Rīgas (Ogrē, Ozolniekos, Jelgavā u.c.) maksā 80EUR.

4.4.1. Mājinieki uz spēli nodrošina tablu un sedz ar to saistītās izmaksas, ja tādas ir.

4.5 Spēlēm darba dienās jāsākas ne agrāk kā plkst. 18:30 un ne vēlāk kā plkst. 23.15, savukārt brīvdienās un svētku dienās no plkst. 12:00 līdz 23.15. Hallēs ārpus Rīgas šis laiks ir ne vēlāk kā 22:00 (gan darba dienās, gan brīvdienās).

 

4.5.1 Spēlēm, kas beidzas pēc plkst 00:00 tiek piemērota papildu maksa, kas tiek novirzīta sekretariātam - 10eur.

 

4.6 Ja komandai ir EHL nolikumam neatbilstošs ledus, komandai ir iespējams pārsūdzēt EHL vadībai, kas šo jautājumu novirzīs balsošanai attiecīgās divīzijas kapteiņu jeb disciplinārājai komitejai.

 

4.7 Spēles laiks ir 3 periodi pa 12 minūtēm tīrā laika, ja spēles laiku (3. periodu) nav iespējams pabeigt ledus laika beigu dēļ, spēle beidzas līdz ar ledus stundas beigām. Ledus stundas laiks tiek ņemts no pulksteņa, kas atrodas pie sekretariāta. Vajadzības gadījumā komanda drīkst jautāt tiesnesim par to, cik ilgs laiks palicis līdz spēles beigām.

 

4.7.1 Regulārā sezona : ja 7 minūtes pirms ledus laika beigām rezultāts uz tablo ir neizšķirts, tad komandas spēlē papildlaiku 3 pret 3 formātā līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem vai ledus laika beigām. Ja netiek noteikts uzvarētājs, tad tiek fiksēts spēles neizšķirts rezultāts.

 

 

4.7.2 Izslēgšanas spēles : ja 7 minūtes pirms ledus laika beigām rezultāts uz tablo ir neizšķirts, tad komandām ir jāmet pēcspēles metieni (SO). Pēcspēles metienu sērija no trīs metieniem, kurus izpilda trīs dažādi spēlētāji. Ja arī tad vēl nav noskaidrots uzvarētājs, tad turpina izpildīt soda metienus (jebkurš no komandas spēlētājiem) līdz „pirmajai kļūdai“.

 

4.8. Komandas iesildīšanās laiks ir 3 minūtes no ledus laika sākuma. Iesildīšanās var sākties tikai tad, kad laukumu ir atstājis apkalpojošais personāls.

 

4.9 Ja līdz ledus laika beigām palikušas mazāk par 10 minūtēm vai 2 minūtes līdz trešā perioda beigām, pieprasīt 30 sekunžu pārtraukumu drīkst tikai komanda, kas atrodas iedzinējos.

 

4.10 Komanda drīkst pārcelt spēli vienu reizi sezonas laikā, atkārtotā gadījumā komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums 0:5 (neattiecas uz gadījumiem, kad ledus tiek atcelts halles vainas dēļ). Pārceltās spēles ir jāizspēlē 2 nedēļu laikā un tās netiek ievietotas pēc jau sastādītā kalendāra spēlēm, bet tiek ieliktas starp jau esošajām spēlēm (tas nozīmē, ka pārceltās spēles nepagarinās sezonu, bet kādā no spēļu nedēļām būs vairāk spēļu). Pēdējais termiņš kad tiek atļauts pārcelt spēli ir 10.februāris.

 

4.11 Par spēles atcelšanu / pārcelšanu komandai ir jāpaziņo 48 stundas pirms notiekošās spēles, vēlāk šie lūgumi netiek izskatīti un spēles netiek atceltas. Par spēles pārcelšanu komanda galvenajam tiesnesim samaksā 50EUR.

 

4.12 Pēc regulārās sezonas spēles beigām visiem uz spēli pieteiktajiem spēlētājiem ir pienākums atsveicināties no visiem pretinieku komandas spēlētājiem. Atsveicināšanai ir jānotiek pēc visām pieklājības normām - bez cimdiem un rupjībām. Spēlētājiem kas šo neievēros, līga ir tiesīga piešķirt 2 spēļu diskvalifikāciju un 70EUR naudas sodu. Vienīgais izņēmums ir spēlētāja traumēšanās vai noraidījums līdz spēles beigām.

 

4.13 Iepriekšējais punkts ( 4.12 ) neattiecas uz izslēgšanas spēlēm, komandām jāatvadās tikai pēc sērijas beigām.

 

4.14 Spēļu norise Jūrmalas atklātajā ledus hallē pieļaujama ja āra gaisa temp. ir līdz -18’C kā arī ne siltāk par 11’C. Komandām, kam ledus ir šajā hallē, slikto laikapstākļu dēļ spēles jāaizvada uz citiem lediem, kuras atrašana un nodrošināšana slēgta tipa hallē Rīgā, Ogrē vai Ozolniekos nolikumam atbilstošos laikos ir šīs komandas pienākums. Kalendāra aizkavēšanas gadījumā komanda tiek sodīta. Par soda bardzību spriež EHL direktoriāts attiecīgajā situācijā.

 

4.15 Katrs sacensību dalībnieks pilnībā uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli un gatavību piedalīties EHL rīkotajās sacensībās, kā arī ir iepazinies ar nolikumu.

 

4.16 Ja komandas vārtsargs ir saņēmis noraidījumu līdz spēles beigām, tad ar viņa ekipējumu viņu laukumā var aizvietot cits komandas spēlētājs. Saistībā ar limitēto spēles laiku (1h), ekipējuma maiņai netiek paredzēta speciāla pauze un līdz otra vārtsarga gatavībai spēle tiek turpināta ar sešiem laukuma spēlētājiem.

 

4.17 Ja hallē uz spēli tiek piešķirta mazā ģērbtuve, tā jāizmanto mājiniekiem. Noteikuma neievērošanas gadījumā 20eur sods tiks novirzīts viesu komandai.

 

  1. Izslēgšanas spēļu kārtība

 

5.1 Ja divīzija ir dalīta pa konferencēm, tad izslēgšanas spēlēs iekļūst 4 komandas no katras konferences ar visvairāk punktiem.

 

5.2 Ja divīzijā ir mazāk kā 10 komandas, tad izslēgšanas spēļu variants tiek lemts kopā ar komandu pārstāvjiem.

 

5.3 Ja vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, tad uzvarētājs tiek noteikts sekojošā kārtībā:

1) savstarpējās spēles

2) iemesto un ielaisto vārtu starpība

3) uzvarētās izbraukuma spēles

4) monētas mešana (šajā gadījumā piedalās komandu kapteiņi, galvenais tiesnesis un EHL pārstāvis

 

5.4 Izslēgšanas spēles tiek aizvadītas līdz 3 vai 4 uzvarām (*), 5. vai 7(*). spēli aizvada uz, regulāro sezonu beidzot, tabulā augstāk esošās komandas ledus, visas izmaksas dalot uz pusēm.

(*) atkarīgs no regulārās sezonas sākuma / beigām, komandu skaita divīzijās.

Samaksa jāveic pirms spēles, caur sekretariātu!

 

5.5. EHL divīzijas fināls norit līdz 3 vai 4 uzvarām (*)- 3.,  5. vai 7.(*) spēli aizvada uz, regulāro sezonu beidzot, augstāk tabulā esošās komandas ledus, visas izmaksas dalot uz pusēm. Spēlēs, kurās izmaksas dala uz pusēm, viesu komandai jānorēķinās ar mājiniekiem pirms spēles sākuma.

(*) atkarīgs no regulārās sezonas sākuma / beigām, komandu skaita divīzijās!

5.6 Izslēgšanas spēles nevar beigties ar neizšķirtu rezultātu. Ja 7 minūtes pirms ledus laika beigām rezultāts ir neizšķirts, tad tiesnesis aptur spēli un komandas izpilda pa 3 pēcspēles metieniem, kurus jāveic 3 dažādiem spēlētājiem. Ja arī tad vēl nav noskaidrots uzvarētājs, tad turpina izpildīt soda metienus (jebkurš no komandas spēlētājiem) līdz „pirmajai kļūdai“.

 

5.7. Izslēgšanas spēles atļauts piedalīties spēlētājiem, kuriem ir spēlētāju profila foto un spēlētājiem kuri regulārajā sezonā aizvadījuši vismaz 50% spēļu attiecīgās komandas sastāvā (1. neattiecas uz traumētajiem spēlētājiem 2. attiecas tikai uz spēlētājiem, kas spēle 2 komandās 3. 50% attiecas uz periodu no spēlētāja pieteikšanas komandā).

 

5.8. Izslēgšanas spēlēm jānotiek Rīgas rajona un apvidus (Rīga, Piņķi, Mārupe, Ozolnieki, Ogre) hallēs. Ja komandas pāris savstarpēji vienojas playoff aizvadīt tālākā hallē (Tukums / Brocēni / Jelgava ), tad par to jāpaziņo EHL vadībai.

 

 

  1. Uzvarētāju noteikšana

 

6.1 Par uzvarējušo komandu tiek uzskatīta komanda, kura spēles laikā ir iemetusi vairāk vārtus.

 

6.2 Par uzvaru pamatlaikā spēles komanda iegūst 3 punktus. Komandas par neizšķirtu iegūst 1 punktu, par uzvaru pēcspēles metienos - 2.

 

6.3 Par komandas neierašanos uz EHL spēli vai atteikšanos uzsākt spēli, tai tiek piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:5 un tālāku gaitu izskata EHL direktorāts saskaņā ar disciplināro nolikumu, kurš arī pieņem galīgo lēmumu. Neierašanās gadījumā vai atteikšanās uzsākt spēli vainīgajai komandai jāmaksā sods 300EUR apmērā.

 

  1. Pieteikumi

 

7.1 Komandas tiek dalītas pēc divīzijām ņemot vērā to pieteikumu, kas ir iesniegts un apstiprināts līdz sezonas sākumam, kā arī tiek vērtēts komandas iepriekšējā gada sniegums. Sastāva pastiprinājumi sezonas un pārejas periodu laikā atļauti tikai atbilstoši nolikumam un ar līgas atļauju.

 

7.2 Līdz tekošās sezonas sākumam, 01.09. komandas iesniedz EHL komandu pieteikumus norādot mājas ledus laiku un halli, kā arī pilnībā aizpildītu, līgas atsūtītu, elektronisku spēlētāju pieteikuma anketu.

 

7.3 Ja spēlētājs komandas pieteikumā norādīts ar nepareizu vārdu vai uzvārdu (ar kļūdu), un pēc nolikuma šis spēlētājs neatbilst pieteiktajai divīzijai, tad konstatējot šo faktu, EHL vadība var diskvalificēt šo spēlētāju uz visu atlikušo sezonu, sodīt ar naudas sodu līdz 285 EUR, kā arī piešķirt konkrētajai komandai tehniskos zaudējumus (0:5) visās spēlēs kurās ir piedalījies šis spēlētājs! Valodas, vai pareizrakstības nezināšana nav uzskatāma par attaisnojumu un tiks uzskatīts par apzinātu līgas maldināšanu!

 

 

7.4 EHL papildus pieteikumi, noformēti pēc šī nolikuma prasībām, iesniedzami EHL vadībai personīgi.

 

7.5 Īpašus gadījumus par spēlētāju pārejām, licenzēšanām izskata EHL vadība uz iesnieguma pamata.

 

7.6 Klubi kopā ar pieteikumu piesaka mājas spēļu laukumu, dienas un laiku darbadienās no 18:30 līdz 22:30, izņemot abu komandu vienošanos. Un brīvdienās no 12:00 līdz 23:00. Hallēs ārpus Rīgas šis laiks ir ne vēlāk kā 22:00 (gan darba dienās, gan brīvdienās).

 

7.7 Komandām, 30 minūtes pirms spēles, sekretariātam jāiesniedz elektroniski sagatavots un izdrukāts spēlētāju pieteikums. Par šī punkta nepildīšanu 1. reize brīdinājums, 2. reizē naudas sods 50EUR apmērā uzreiz pēc spēles jāsamaksā protokolistam.

 

  1. Protesti

 

8.1 Protests par spēli, iesniedzams ne vēlāk kā 48 stundas pēc spēles beigām, vispirms par to izdarot attiecīgu ierakstu elektroniskajā spēles protokolā (izmantojot komandai pieškirto PIN kodu) vai ziņojot EHL pārstāvim, ka tiks rakstīts protests. Protests, kurā izklāstīta būtība, rakstveidā iesniedzams čempionāta direktorātā, iemaksājot par to avansu 40 EUR apmērā. Protestus izskata disciplinārā komiteja, kas sastāv no EHL vadības un spēlētāju padomes. Protesti tiek izskatīti divu darbadienu laikā.

 

 

 

8.2 Izskatīšanai netiek pieņemti protesti par: aizmugures stāvokļa fiksēšanu, par pārmetieniem, par ieskaitītiem vai neieskaitītiem vārtiem.

 

8.3 Par protestu, kurā disciplinārā komiteja un spēlētāju padome nav saskatījusi pārkāpumu, vai protests tiek noraidīts, 40 EUR avanss netiek atgriezts.

 

8.4 Protesti tiek izskatīti un sodi tiek pieņemti saskaņā ar EHL Disciplināro nolikumu.

 

  1. Apbalvošana

 

9.1 EHL regulārās sezonas Divīzijas kausu un divīzijas zelta medaļas saņem tā komanda, kurai visvairāk punktu pēc regulārās sezonas.

 

9.2 Komanda kurai ir visvairāk punktu konferencē, bet ir mazāk punktu nekā divīzijas kausa ieguvēja komandai, saņem konferences zelta medaļas, otrā vieta sudraba medaļas un trešā vieta bronzas medaļas.

 

9.3 EHL sezonas kausu saņem tā komanda, kura uzvarējusi izslēgšanas spēlēs.

 

9.4 EHL mēneša labākie snaiperi, punktu guvēji, piespēlētāji un vārtsargi saņem balvas no sponsoriem.

 

9.5 Sezonas noslēguma pasākumā balvas tiek pasniegtas EHL labākajiem spēlētājiem: vārtsargam, uzbrucējam, aizsargam, korektākam trenerim (nosaka EHL direktorāts), rezultatīvākajam spēlētajam (vārti+piespēles), rezultatīvākam vārtu guvējam un katras komandas vērtīgākam spēlētajām (izvirza komandas vadība). Medaļas tiek izgatavotas pēc spēlētāju skaita, kas norādīts mājaslapā komandas lapā.

 

9.6 Katras spēles labākais spēlētājs saņem balvu no sponsoriem, to nosaka uzvarējušās komandas menedžeris, ja tā nav tad kapteinis vai tā asistenti.

 

10.0 Gadījumā, ja rodas divdomība par kādu no nolikuma punktiem, lēmumu pieņem EHL Vadība

 

 

R2 PO

Divīzijas rezultivitātes līderi

KomandasW
Komanda HK BLACKOUT BLC10
Komanda HK ICE WOLVES WLF6
Komanda HK TAURUS TRS3
Komanda HK NEGAISS NGS2
Komanda HK OLAINE OLN2
Komanda HK HAOSS HAS0
  
  
  
  
SpēlētājiP
Spēlētājs Rihards Meržvinskis Meržvinskis17
Komanda HK BLACKOUT Salmiņš13
Komanda HK BLACKOUT Paņkovs12
Komanda HK ICE WOLVES Dreilings8
Komanda HK BLACKOUT Bokāns8
Komanda HK BLACKOUT Krutjko7
Komanda HK BLACKOUT Ruģelis7
Komanda HK BLACKOUT Kļava7
Komanda HK ICE WOLVES Bērziņš6
Fona attēlsFona attēls