Disciplinārais nolikums

 1. NOSAUKUMS

 

1.1 Entuziastu Hokeja Līga, turpmāk tekstā „EHL". Disciplinārā Komiteja turpmāk tekstā „DK".

 1. PAKĻAUTĪBA

 

2.1 „DK" atrodas „EHL" valdes pakļautībā.

 1. SASTĀVS

 

3.1 „DK" darbojas sekojošā sastāvā:

3.1.1 „EHL" valde – Haralds Apinis, Jānis Puriņš, Roberts Pļāvējs, Kristers Sakne, Kristaps Mozgirs, Kristians Markevics, Ainārs Bitens,

EHL tiesnešu kolēģija.

3.1.2 „EHL" galvenais tiesnesis Ainārs Bitens

 

 1. MĒRĶI, UZDEVUMI UN TIESĪBAS

 

7.1 „DK" jābūt atbildīgai par lēmumu pieņemšanu jebkurās aktivitātēs, kas jāpieņem pret spēlētāju vai komandas pārstāvi. „DK" lēmumi ir saistoši visām komandām (klubiem), to vadītājiem, pārstāvjiem, treneriem un spēlētājiem, kuri piedalās „EHL" rīkotajās sacensībās un tie atbild par „DK" saistošo lēmumu precīzu izpildi.

7.2 „DK" tiesības:

7.2.1 brīdināt komandu (klubu) vadību, pārstāvjus, trenerus un spēlētājus par pārkāpumiem.

7.2.2 anulēt spēļu rezultātus un piešķirt tehnisko zaudējumu 0:5

7.2.3 uzlikts soda sankcijas (diskvalifikāciju, naudas sodu u.c.),

7.2.4 izslēgt komandu vai spēlētāju no sacensībām,

7.2.5 pielietot speciālas sankcijas atsevišķos pārkāpumu gadījos, kuri nav aprakstīti punktos 10. un 11.

7.3 Katras EHL komandas pārstāvim ir tiesības iesniegt DK epizodes izskatīšanai no spēles kuros šķietami ir nepieciešams iesaistīt "DK".

7.3.1 Iesniegumā jānorāda: problēma, spēles video laiks (min:sek)

7.3.2 Iesniegumu EHL var iesniegt, tikai oficiāli apstiprināts komandas parstāvis.

7.3.3. Iesniegumu iesniedzot, jāveic arī avansa maksājums 30eur apmērā Entuziastu Fondam (rekvizīti pieejami PAR MUMS - KONTAKTI). Par iesniegumu, kurā disciplinārā komiteja nav saskatījusi pārkāpumu, vai iesniegums tiek noraidīts, 30 EUR avanss netiek atgriezts.

 

 

 

 1. „DK" SĒDES

 

8.1 „DK" sēdes notiek elektroniski 2 dienu laikā pēc komandas protesta saņemšanas vai, ja EHL vadība uzskata, ka ir nepieciešams izskatīt kādu konkrētu spēles epizodi.

 1. LIETVEDĪBA

 

9.1 „DK" kontaktinformācija, nolikums un visi lēmumi ir pieejami un tiek publicēti „EHL" interneta mājas lapā. ehl.entuziasti.lv

 1. SODI UN SANKCIJAS KOMANDĀM (KLUBIEM)

 

10.1 Komandu izslēgšana no „EHL" rīkotajām sacensībām:

10.1.1 par atkārtotu neierašanos uz nozīmētu spēli,

10.1.2 par rupjiem sporta ētikas un disciplīnas pārkāpumiem,

10.1.3 par sacensību nolikuma, reglamentējošu dokumentu un „EHL" saistošu lēmumu nepildīšanu.

10.2. Komandu soda naudas:

10.2.1 neierašanās uz spēli - 300EUR,

10.2.2 spēles pārtraukšana komandas pārstāvju vai spēlētāju nedisciplinētības dēļ - 200EUR,

10.2.3 par diskvalificēta, nepieteikta vai spēlētāja, ko aizliedz „EHL" sacensību nolikums, iesaistīšanu spēlē - tehniskais zaudējums un 200 EUR sods (par naudas soda piešķiršanu lemj „DK“)

10.2.4 par atteikšanos turpināt spēli – tehniskais zaudējums 0:5, pie atkārtotas atteikšanās turpināt spēli – tehniskais zaudējums 0:5 un naudas sods 200EUR.

 

10.3.0 Spēles norises traucēšana.

10.3.1. Pēc tiesnešu lūguma komandai, kuras fani traucē spēli ir jālūdz viņiem to pārtraukt vai atstāt halli.

10.3.2. Ja fani neieklausās komandās un tiesnešos, tiesneši izsauc halles apsardzi un/vai pašvaldības policiju.

10.3.3. Ja komanda, kuras fani traucē spēles norisi atsakās risināt situāciju, komanda saņem tehnisko zaudējumu bez apelācijas tiesībām!

 

 

 

 

 

 

 

 1. SODI UN SANKCIJAS SPĒLĒTĀJIEM

 

(B - brīdinājums, D - diskvalifikācija no EHL spēlēm, DS – diskvalifikācija uz sezonu, DM – diskvalifikācija uz mūžu)

 

Diskvalificētu spēļu skaits

Naudas sods (EUR)

2’+2’+10’

-

 

1. reize

-

-

2 reizes 1 spēlē

B

-

2 reizes vairāk ne kā 1 spēlē

vai atkārtoti regulārajā  sezonā

B+1

vai B+3

-

vai 30 (B+3)

20’ disciplinārais sods

 

 

1. reize

B+1

-

2. reize

B+2

-

3. reize

B+3

30

5’+20’ spēles sods

 

 

1. reize

B+1

-

2. reize

B+2

30

3. reize

B+3

70

4. reize

DS

140

25’ spēles sods

 

 

1. reize

1

-

2. reize

2

30

3. reize

5

70

4. reize

DS

140

 

11.1. 25' spēles sods, kas kvalificēts kā - īpaša rupjība, sitiens ar galvu, speršana, uzbrukums ar nūjas galu (duršana vai sitiens), uzbrukums galvas / kakla apvidū.

 1. reize B+3
 2. reize DS un 140 EUR

 

11.2. Par draudu izteikšanu tiesnešiem un sacensību rīkotājiem, par tiesnešu lēmuma nepildīšanu, par tiesnešu un sacensību rīkotāju apvainošanu, par neētisku rīcību pret tiesnešiem un sacensību rīkotājiem:

 1. reize B+3 un 70 EUR
 2. reize DS un 140 EUR vai DM no EHL.

 

11.3. Par tiesnešu un sacensību rīkotāju fizisku iespaidošanu, par kautiņa izraisīšanu laukumā vai ārpus tā:

DM no EHL un 200EUR naudas sods, kā arī lietas nodošana tiesībsargājošajām instancēm.

 

11.4. Par apzinātu rupjību un spēlētāju traumēšanu:

 1. reize – B+3 un 70 EUR
 2. reize DS 140 EUR vai DM no EHL pēc DK ieskatiem.

11.5. Par apzinātu pretinieka nūjas salaušanu:

 1. reize – B + 25'  un 100 EUR
 2. reize – B + 25' +1 un 100 EUR
 3. reize – B + 25' 3 un 100 EUR

 

11.6 Par kautiņa turpināšanu, kad viens no tā dalībniekiem jau atrodas uz zemes (par sišanu zemē guļošajam):

 

 1. reize - B+1
 2. reize - B+3
 3. reize - DSQ

 

11.7. Komandas iesildīšanās laiks ir 3 minūtes no ledus laika sākuma.

11.7.1 Iesildīšanās var sākties tikai tad, kad laukumu ir atstājis apkalpojošais personāls.

11.7.2. Spēlētāji, kas šo neievēros saņems spēļu DSQ:

 1. reize 1DSQ
 2. reize 3DSQ
 3. reize sezonas DSQ

11.7.3. Negadījumi, kas notiks šī noteikuma neievērošanas dēļ tiks nodoti izskatīšanai Valsts Policijā!

 

11.2 un 11.3 punkti atiecas uz visām komandām kurās spēlē konkrētais spēlētājs līgas ietvaros, izņemot naudas sodu!

 1. SODA SANKCIJU UN NAUDAS SODU IZPILDES TERMIŅI

 

12.1 Soda sankcijas stājas spēkā to pieņemšanas brīdī, soda sankciju neizpildīšanas gadījumā komanda pie nākošās spēles netiek pielaista un spēles rezultāts ir 0:5 līdz saistību izpildei. Naudas sodu izpildes termiņš ir 5 darba dienas.

 

 

E1

Divīzijas rezultivitātes līderi

KomandasW
Komanda HK MARELS BŪVE MBV0
Komanda HK BROCĒNI / LĀČPLĒŠI A.I. BRC0
Komanda HK TRIMEN TRACTORS TTR0
Komanda HK OGRES LEDUS BRĀĻI OLB0
  
  
  
  
  
  
SpēlētājiP
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Fona attēlsFona attēls